Οίτυλο

Είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις της χερσονήσου της Μάνης. Αναφέρθηκε στην Ιλιάδα από τον Όμηρο ως Οτύλος (Αρχαία Ελληνικά: Οίτυλος), ως μέρος του βασιλείου του Μενέλαου. Κατά τον Μεσαίωνα, το Οίτυλο έγινε η πιο σημαντική πόλη της Μεσσηνιακής Μάνης. Η μόνη πόλη στη Μάνη που ανταγωνίστηκε τον Οίτυλο σε αριθμό πειρατών ήταν το Σκουτάρι. Τώρα είναι ιδανικό για περίπατο, για εξερεύνηση του τοπίου και για παραδοσιακό φαγητό σε μια από τις διάσημες ταβέρνες της περιοχής.